Elektronik Teknolojisi Programı temel elektronik konusunda yeterli bilgiye sahip, sanayide kullanılan elektronik sistemi ve ekipmanları tanıyan, bilgisini endüstriyel sistem ve ekipmanlarda uygulayan nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar.

Endüstriyel Elektronik Programı 2002 – 2003 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Program halen örgün ve ikinci öğretimle eğitime devam etmektedir. Programımızda teorik dersler temel elektronik disiplini içinde verilmektedir. Uygulamalı dersler ise bilgisayar laboratuarları ile endüstriyel elektronik laboratuarındaki temel elektronik, sayısal sistemler, PIC ve PLC uygulama ve elektrik makineleri deney setlerinde yapılmaktadır.

Bu programın hedefi, iki yıllık ön lisans öğrenimi sonunda, mezun olup tekniker olan öğrencilerimizin, resmi ve özel sektör, sanayi tesislerinde kullanılan elektronik sistem ve ekipmanları tanıyan, bilgisini endüstriyel sistem ve ekipmanlara uygulayan bireyler yetiştirmektir.

Tekniker olarak mezun olan öğrencilerimiz ileri bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri takip edecek düzeyde yetişirler. Endüstriyel elektronik teknikerleri kamu kurumlarında, özel işyerlerinde veya kendi işlerinde çalışabilirler.