Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 2001–2002 öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Muhasebe Programı Türkiye'deki eğitimli ve kalifiyeli muhasebe meslek elemanı ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir programdır. Bu amaca uygun olarak işletme, finans ve vergi uygulamaları ile ilgili temel bilgiler verilmektedir. Ayrıca, muhasebe ile ilgili uygulamada yaygın olarak kullanılan paket yazılım programları, laboratuar ortamında verilmektedir.

Söz konusu program mezunları, başta serbest muhasebeci ve mali müşavir ile yeminli mali müşavir bürolarında ara eleman olarak rahatlıkla çalışabilmektedirler. Ayrıca banka, sigorta ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde iş imkanı bulabilmektedirler.

Bu programdan mezun olan öğrencilere önlisans diploması verilir ve muhasebe meslek elemanı unvanı alırlar. Program mezunları, 13.06.1998 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile sınavı kazandıkları taktirde dört yıllık mesleki stajlarına başlamakta ve dördüncü yarıyılın sonunda yapılan sınavlarda başarılı olurlarsa "Serbest Muhasebeci" unvanı ile ruhsatı alabilmektedirler.