HARRAN ÜNİVERSİTESİ

VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI

 

  1. PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER

 

1.1. Programın öğrenci kaynağının sürekliliğine ve hangi bölgeden geleceğine ilişkin bilgiyi  

belirtiniz. :

Sadece Şanlıurfa ili ve ilçelerinde bu program adında mezun veren 19 lise mevcuttur. Bu liseler her yıl bu bölümden yaklaşık olarak 800 mezun vermektedir. Programa yerleşecek öğrencilerin,  bölgenin il ve ilçelerinden gelmesi öngörülmektedir. Yakın çevrede sadece Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda (90 km uzaklıkta) aktif Çocuk Gelişimi programı mevcuttur. Bu durum sadece bulunduğu ilden mezun olan öğrencilerinin yaklaşık %10’na karşılık gelmektedir. Diğer yandan kız meslek liseleri ve ilgili bölümden mezun öğrencilerin sayısı dikkate alındığında bu bölümle ilgili mevcut önlisans programlarının il ve ilçedeki ihtiyacı karşılamadığı görülmektedir. Açılacak programın bu ihtiyacı karşılamaya katkısı olacağı düşünülmektedir.

 

1.2. Programdan mezun olacak öğrencilerin istihdamları hakkında bilgi veriniz. :

Mezunların Çalışma Alanları:

Bu programdan mezun olanlar; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında (kreş ve anaokulları), özel eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, Çocuk kliniklerinde, Otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde, spor merkezlerinin çocuk oyun alanlarında istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar.

 

 

1.3. Programa ilişkin Bölge/İl İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi Raporu:

Yaklaşık 2.000.000 nüfusa sahip Şanlıurfa ilininin doğum oranının yüksek olduğu bir il olması ve bu doğrultuda anaokulu ve kreş sayısının her geçen gün arttığı da göz önüne alınırsa, açılacak olan program, hem bölgemizin hem de Türkiye genelindeki ihtiyaca cevap vermesi ve aynı zamanda istihdama katkısı olması açısından önemli bir görev üstlenecektir.

 

1.4. Programdan mezun olanların hangi unvanı alacağı öngörülmektedir? :

Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak “ÇOCUK GELİŞİMİ MESLEK ELEMANI” Unvanı kazanırlar.

 

1.5. Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri, piyasanın bu mezunlara olan talebi hakkında bilgi veriniz ve meslek elemanı tanım modelindeki değişimler açısından ilişkisi var mı? Açıklayınız. :

İdareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak Özel kreş ve anaokullarında, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Usta öğretici olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve İlkokullara bağlı anasınıflarında, Ana-baba eğitimcisi olarak Özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde, Bakıcı anne olarak Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında, Tasarımcı olarak Çocuk Yayınları ve Oyuncakları sektörlerinde, Çocuk bakım elemanı olarak Çalışan anne-babaların çocuklarının bakımında, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvaları, Aile Danışma Merkezleri ve yetiştirme yurtlarında, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde, Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında, Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı; Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu’nda, Anaokullarında, Özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde, Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde, Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında, Eğitsel oyuncak üretiminde, UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda, Sivil Toplum Örgütlerinde, Çocuk gelişimiyle ilgili çalışmalarda görev yapabilirler.

 

1.6. Önlisans diploma programlarının her bir düzeyi için öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler, Kurul tarafından yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmekte olup, yükseköğretim kurumları açmayı planladıkları diploma programları için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterliliklerini tespit eder ve buna göre ders müfredatlarını oluştururlar. Bu çerçevede programdan mezun olabilmek için gerekli koşulları (dersler ve kredi sayıları, staj, v.b.) belirtiniz. :

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4 yarıyılda verilen derslerin tamamında başaracak ve zorunlu stajlarını yapacaklardır (Başarı notu 4.00 üzerinden en az 2.00’dır). Bununla birlikte Çocuk Gelişimi önlisans programında yer alan dersler ve uygulamalar (stajlar) ile yaz uygulamasından (yaz stajı) başarılı olunması ve toplam  120 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) alınması gerekmektedir.

 

Programdan mezun olabilmenin şartlarından biri de staj yapmaktır. Eğitimin 2. yılının büyük çoğunluğu staj ile geçecektir. Stajlar, Harran Üniversitesine bağlı çocuk kampüsü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokullarında, özel kreşlerde yapılacaktır. Bu konu ile ilgili olarak Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Kreş ve Anaokullarının yetkilileriyle görüşülmüştür.