Mezun olmaya hak kazanmış öğrencilerimizin diplomaları basılmış olup,
öğrenci kimlik kartlarıyla birlikte öğrenci işlerine gelerek diplomalarını teslim alabilirler.