.............................. - Öğrenci Konseyi Başkanı


..................... - Bilgisayar Prog. Temsilcisi                                      .......-Elektronik Teknolojileri Prog. Temsilcisi

.............- Muhasebe ve Vergi Uyg. Prog. Temsilcisi

KOORDİNATÖRLÜKLER 

BAĞLANTILAR 

BOLOGNA