1. Prof. Dr. Tahir POLAT                                      Müdür                                                                                   Başkan
2. Öğr. Gör. Anıl ORUÇ                                     Muhasebe Ve Vergi Uyg.  Prog. Böl. Bşk.                        Üye
3. Öğr. Gör. Aslan BALAN                               Bilgisayar Teknolojileri  Prog. Böl. Bşk.                           Üye
4. Öğr. Gör. Hikmet KIRMIZITAŞ                       Elektronik Teknolojileri Prog. Böl. Bşk.                            Üye