Öğrenciler İçin Verilen Hizmet

Sıra No

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

1 Öğrenci Belgesi Öğrenci Kimlik Kartı ile kişi beyanı (dilekçe) 20 Dakika
2 Transkript Belgesi 1-Öğrenci Kimlik Kartı
2- Dilekçe
20 Dakika
3 Yatay Geçiş İşlemleri 1-Dilekçe
2-ÖSYM Belgesi
3-Transkript (Resmi onaylı)
4-Ders İçerikleri (Resmi onaylı)
5-Öğretim Planı
Yatay Geçiş Kontenjanları için yayınlanan Senato kararında belirtilen süre
4 Yeniden Öğrenci Kimlik Kartının Düzenlenmesi 1-Dilekçe
2-Kayıp İlanı
3-Fotoğraf (1 Adet)
1 hafta
5 Mezuniyet Belgesi Verilmesi 1-Dilekçe
2-İlişik Kesme Formu
3-Öğrenci Kimlik Kartı
5 İş Günü
6 Mezuniyet Tek Ders Sınav Başvurusu Dilekçe Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde.
7 Sınav Sonuçlarına İtiraz 1-Dilekçe (ilan tarihinden itibaren 5 İş günü içinde başvuru) 5 İş Günü
8 Mazeret Sınavları (Ara Sınav İçin) 1-Dilekçe
2- Hastalık Rapor Kağıdı veya Mazeretini Belirten Evrak (Mazeretinin bitiminden itibaren 7 gün içerisinde başvurması gerekir)
2 hafta
9 Yeniden Askerlik Belgesi Düzenlenmesi 1-Dilekçe 20 dakika
10 Kayıt Dondurma 1-Dilekçe (Her yarıyılın ilk 2. haftası içerisinde)
2-Mazeret Belgesi
Başvurusundan sonra 1 hafta
11 Öğrenci Kayıt Silme İlişik Kesme 1-Dilekçe 1 Hafta
12 Ders Muafiyet Başvuruları 1-Dilekçe (Her Akademik yarıyılın ilk 2.
haftası içerisinde başvurması gerekir)
2-Transkript (Resmi onaylı)
3-Ders İçerikleri (Resmi onaylı
Başvuru süresi bitiminde itibaren 1 hafta
13 Bilgi Edinme İsteği Dilekçe 1 Hafta
14 Askerlik Tecil İsteği 1-Dilekçe
2- Sevk Tehiri Teklif Formu
20 Dakika
15 Belge istenilmesi Kişi Beyanı 20 Dakika
16 Sınavlar Proğram Başkanlığı tarafından hazırlanır Her sınavdan 15 gün önce ilan edilir.
17 Sağlık İşlemleri Muayene istek dilekçesi 20 Dakika
18 Öğrenci Sağlık Karnesi ve
Hasta Sevki
1-Dilekçe
2-SGK kayıtlı olmadığına dair belge
3-1 adet fotoğraf
5 iş günü
19 Öğrenci Disiplin Suçları Soruşturması Şikayet Dilekçesi Yönetmelikte belirtilen
süreler içerisinde.
20 Ek Sınav hakkı Dilekçe Akademik Takvimde belirtilen
Süreler içerisinde

KOORDİNATÖRLÜKLER

           

 

BAĞLANTILAR

              


             

 

BOLOGNA