1.Öğr. Gör. Aslan BALAN Başkan
2.Öğr. Gör. Mustafa ŞAHİN Mdr. Yrd.
3.Öğr. Gör. Emrah KÖSEOĞLU Mdr. Yrd.
4.Doç.Dr. Hülya KARATAŞ Üye
5.Dr. Öğr. Üyesi Fatma KORUK  Üye
6.Dr. Öğr. Üyesi Elif DEMİR Üye
7.Sinan AKILLI  Raportör