1.Öğr. Gör. Aslan BALAN Başkan
2.Öğr. Gör. Mustafa ŞAHİN Mdr. Yrd.
3.Öğr. Gör. Emrah KÖSEOĞLU Mdr. Yrd.
4.Dr. Öğr. Üyesi Cevher İLHAN CEVHERİ Üye
5.Dr. Öğr. Üyesi Muhammed YAŞAR DÖRTBUDAK Üye
6.Dr. Öğr. Üyesi Elif DEMİR Üye
7.Sinan AKILLI  Raportör