MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJISevgili öğrencilerimiz,
 
Meslek Yüksek Okulumuz “Harran Üniversitesi adını tarihten alan, bilimin ışığında yarınlara umutla bakan bir Dünya üniversitesi olacaktır” vizyonu ile araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlere sahip çıkan, evrensel düşünebilen, bilim ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, demokratik ve etik değerlere saygılı, çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler olarak sizleri yetiştirmek en temel hedeflerimizin başında gelmektedir. Bu amaçla programlarımızı güncellemek, akademik kadromuzun nitelik ve niceliğini arttırmak, üniversitemizin fiziksel ve teknik olanaklarından sizleri yararlandırmak için azami gayret göstermekteyiz. Bu şekilde ekonominin ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler olarak sizleri ülkemize kazandırmayı amaçlamaktayız.
Meslek Yüksek Okulumuzun yeni binasına taşınmış bulunmaktayız.Böylece daha iyi fiziksel imkânlarla sizlere hizmet verme gayretini göstererek, sizlere daha modern koşullarda, dünya standartlarına ulaşmayı hedeflemekteyiz.
 
Başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmenizi dilerim.
 
Sevgi ve saygılarımla,
 
Öğr. Gör. Aslan BALAN
Müdür

HABER VE ETKİNLİKLER