MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI

Sevgili Öğrenciler;

Viranşehir Meslek Yüksekokulu yönetimi, akademik ve idari personeli olarak sizlerin geleceği ile ilgili hedefleriniz, amaç ve düşüncelerinizi gerçekleştirebilmeniz için üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sorumluluk bilinci ile sizlerin mesleki ve sosyal yönden gelişiminizi, dolayısıyla ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak en büyük görev ve idealimizdir. Viranşehir Meslek Yüksekokulunun temel eğitim hedefi, ülkemizdeki sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan meslek alanlarında, donanımlı, iyi yetişmiş “mesleki ve teknik” açıdan yeterli bilgi ve beceriye sahip, teknolojik değişim ve gelişmeleri takip eden, teorik ve pratik bilgilerini bütünleştirerek kullanabilen ara elemanı yetiştirmektir. İnsan kaynakları açısından ülkemizdeki en önemli eksiklik sektörlerdeki “kalifiye ara elemanı” yetersizliğidir. Kalifiye eleman sektörler için olduğu kadar, bir ülkenin kalkınması içinde en önemli faktör olup, ekonomide kaynakların verimli kullanımında büyük önem taşımaktadır.
Harran Üniversitesi Viranşehir Meslek Yüksekokulumuzun birer mezunu olmanın ayrıcalığı, güvenci ve yaratacağı farkla  siz değerli öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve mutluluk dolu nice gelecek yıllar dilerim.
 
Prof. Dr. Ali SEYREK
Müdür V.

 

KOORDİNATÖRLÜKLER

           

 

BAĞLANTILAR

              


             

 

BOLOGNA